Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Programın Amacı:
Biyomedikal Cihaz Teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte eder, sürekli bakımını yapar, arıza olunca yerini saptar ve onarır.. Nitelikli ara elemanların yetiştirilmesine yönelik bir meslek eğitimi için bütün meslek dersleri laboratuar uygulamalarıyla desteklenmektedir. Misyonumuz sanayinin istediği, Mesleki Yeterlilik Kurumunun yayınladığı 5.seviye niteliğine uygun tam donanımlı teknik elemanları yetiştirmektir.


Gereken Nitelikler:
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYM olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.


Mezuniyet Koşulları ve Derecesi:
Programı başarıyla tamamlayan mezunlar BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİ olmaya hak kazanır ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı önlisans diploması alır. En az 120 AKTS lik dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir.

Mezunların İş Bulma Olanakları:
Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde ve laboratuvarlarda görev alabilirler. Mezunların çalışabilecekleri bazı iş imkânları;

- Kamu kurumları
- Hastaneler
- Proje ofisleri
- Endüstri kuruluşları
- Biyomedikal Cİhaz üreten şirketler

Program hakkında ve Okutulan Dersler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.


Program Akademik Personeli:

Öğr. Gör. Dr. Harun SÜMBÜL
Öğr. Gör. Abdurrahman TUNÇER

Öğr. Gör. Mehmet Ali TAMOKUR