Elektrik

Programın Amacı:
Elektrik ve elektrikle ilgili devre elemanlarının temel ilke ve çalışma prensiplerini bilen, hata analizi yapan, problem çözme ve karar verme yeteneği gelişkin, işlem ve fonksiyonların planlanmasında etkin rol alan, konusunda uzman eğitilmiş bireyler yetiştirmek.

Gereken Nitelikler:
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır. Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanları ile ilgili Yükseköğretim programlarının listesi ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Derecesi:
Programı başarıyla tamamlayan mezunlar ELEKTRİK TEKNİKERİ olmaya hak kazanır ve Elektrik programı önlisans diploması alır.
En az 120 AKTS lik dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir.

Mezunların İş Bulma Olanakları:
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların mesleğiyle alakalı birimlerinde çalışmaktadırlar. Mezunların çalışabilecekleri bazı iş imkânları;
- Kamu kurumları
- Enerji üretim iletim dağıtım şirketleri
- Proje ofisleri
- Endüstri kuruluşları
- Otomasyon şirketleri

Program hakkında ve Okutulan Dersler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Program Akademik Personeli:

Prof. Dr. Yavuz KÖYSAL 
Dr. Öğr. Üyesi Nevzat KARADAYI 

Öğr. Gör. Ozan ÇAKMAK