Elektronik Teknolojisi

Programın Amacı:
Her türlü elektronik aygıtların kontrol, tamir ve bakımını yapabilecek, elektronik devre elemanlarının temel ilke ve çalışma prensiplerini bilen, hata analizi yapan, problem çözme ve karar verme yeteneği gelişkin, işlem ve fonksiyonların planlanmasında etkin rol alan, mesleki birikimini endüstriyel uygulamalarda kullanabilecek konusunda uzman elemanlar yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler:
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır. Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanları ile ilgili Yükseköğretim programlarının listesi ÖSYM tarafından belirlenmektedir.
 
Mezuniyet Koşulları ve Derecesi:
Programı başarıyla tamamlayan mezunlar Elektronik Teknikeri olmaya hak kazanır ve elektronik programı önlisans diploması alır.
En az 120 AKTS lik dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir.
 
Mezunların İş Bulma Olanakları:
Mezun öğrenciler elektronik ve otomasyon sektörüyle ilgili mal ve hizmet üreten özel sektör ve kamu sektörlerinde istihdam edilirler.
Elektronik Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda;
- Endüstriyel fabrika ve atölyelerde,
- Asansör ve yürüyen merdiven teknik servislerinde,
- Elektrikli ev aletleri teknik servislerinde,
- Güvenlik sistemleri teknik servislerinde,
- Haberleşme ve iletişim cihazları teknik servislerinde,
- Büro makinaları teknik servislerinde,
- Televizyon ve radyo tamir atölyelerinde,
- Seslendirme ve ışık sistemleri teknik servislerinde,
- AG-OG proje taahhüt firmalarında,
- Elektronik kart, entegre devre, mikroişlemci ve mikrodenetleyici üretim tesislerinde,
- Yan sanayi işletmelerinde teknik servis, arıza-bakım-onarım birimlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
 
Program hakkında ve Okutulan Dersler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.
 
Program Akademik Personeli:
Öğr.Gör. Dr. Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ (Bölüm Başkanı)
Öğr.Gör. Tahsin ATALAY
Öğr.Gör. Murat ŞEN