Endüstriyel Kalıpçılık

Programın Amacı:
Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek nitelikli Endüstriyel Kalıp Teknikerleri yetiştirmektir. Kamu kesimi ve özel sektörde iş olanağı olan bu programda öğrenciler; makine ve ölçme aletlerinin kullanımı, laboratuvar cihazlarının donanımını, bakım ve onarımını yapmayı, teknik rapor ve proje hazırlamayı, iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler. 
 
Gereken Nitelikler:
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır. Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanları ile ilgili Yükseköğretim programlarının listesi ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Derecesi:
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara ENDÜSTRİYEL KALIPÇI ünvanı ile önlisans diploması verilir. En az 120 AKTS lik dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir.

Mezunların İş Bulma Olanakları:
Endüstriyel kalıpçılık teknikerleri kamu ve özel sektör fabrikalarında teknik bürolarında, kalıphanelerinde, üretim atölyelerinde veya kalite kontrol ünitelerinde formen atölye şefi, ustabaşı vb. pozisyonlarda görev alırlar. Teknik büroda çalışanlar, endüstri meslek lisesi mezunları ile makine mühendisleri arasındaki köprüyü oluştururlar. Endüstriyel kalıpçılık teknikeri, çizim tekniklerini iyi bildiği için teknik ressamın, tasarım ve mühendislik konularında bilgi sahibi olduğu için de mühendisin dilinden anlayan bir ara elemandır.

Endüstriyel Kalıpçılık programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda;
- Kalıp sanayisinde,
- Makine ve Metal atölyelerinde,
- Makine teknik servislerinde,
- Her türlü CNC işlemlerinin bulunduğu birimlerde,
- Firmalarda Teknik Resim birimlerinde,
- Endüstriyel fabrika ve atölyelerde,
- Firmaların tasarım birimlerinde,
- Yan sanayi işletmelerinde teknik servis, arıza-bakım-onarım birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Program hakkında ve Okutulan Dersler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Program Akademik Personeli:
Öğr.Gör. Harun ÇOLAK (Bölüm Başkanı)

Öğr.Gör. Yusuf YAKUT

Öğr. Gör. Burhan SARIOĞLU