Gıda Teknolojisi

Programı Amacı:
Gıda endüstrisi ürünlerinin çeşit yönünden giderek artması; tüketicinin, yaşam standartlarının artışına ve sosyal yaşantının gelişimine paralel olarak gelişmesi ve farklılıklar göstermesi; ambalajlamada tüketicinin giderek aradığı üstün niteliğin ya da arz biçiminin önem kazanması; gramajda çeşitlenme ihtiyacının doğması gibi faktörler gıda endüstrisinde eski yöntemlerin terk edilmesini, çağdaş teknolojiye ağırlık verilmesini gerektirmektedir. Bu bakımdan günümüzde ve gelecek yıllarda Gıda Teknolojisi alanında iyi yetiştirilmiş, çağdaş ve bilimsel çalışacak nitelikli teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereken Nitelikler:
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır. Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanları ile ilgili Yükseköğretim programlarının listesi ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Derecesi:
Programı başarıyla tamamlayan mezunlar GIDA TEKNİKERİ olmaya hak kazanır ve Gıda Teknolojisi Programı önlisans diploması alır. En az 120 AKTS lik dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir.

Mezunların İş Bulma Olanakları:
Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ve Kontrol Laboratuarları, Gıda Araştırma Enstitüsü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, Sağlık Bakanlığı İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Üniversiteler.  
Özel Sektör İşletmeleri: Gıda Üretim İşletmeleri, Yemek Fabrikaları ve Laboratuarlar.

Program hakkında ve Okutulan Dersler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Program Akademik Personeli:
Öğr.Gör.Dr.Osman GÜL

Öğr.Gör. Alime CENGİZ