Otomotiv Teknolojisi

Programın Amacı:
Programın amacı, Otomotiv sanayisi için ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Programda verilen dersler ile; Servislerde Satış sonrası hizmetlerde ve müşteri hizmetleri, araç kabul, benzinli motor, dizel motor ve alternatif araç tiplerini farklılıklarıyla tanıyan, araçların mekanik ve elektronik her türlü donanımına ait arızaları tespit ederek yerinde gideren, teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu her türlü test ve ayar cihazlarını kullanabilen, araç katalog bilgisine hızla erişerek bilgisayar ve internet teknolojileri ile hızlı çözümler üretebilme yeteneği kazandırılan,  ön lisans düzeyinde diplomaya sahip mezunlar yetiştirmektedir.

Gereken Nitelikler:
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Makine, Otomotiv Teknolojisi, Tarım Makineleri, Uçak Teknolojisi vb. alanlarından mezun olan öğrenciler sınavsız geçiş ile Programa öncelikli olarak kayıt olabilirler.
 
Mezuniyet Koşulları ve Derecesi:
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Otomotiv Teknolojisi önlisans diploması verilir. En az 120 AKTS’lik dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir. Derslerden başarılı sayılabilmesi için 14 Haftalık ders döneminde en az %30 devam mecburiyetini (Uygulamalı derslerde %20) yerine getirdikten sonra yapılan sınavlardan en az 60 ortalama ile geçilmesi gerekmektedir. Öğrenci, not ortalaması 60 ve üzerinde olan derslerden başarılı sayılmaktadır.
 
Mezunların İş Bulma Olanakları:
KPSS Önlisans sınavın ile memur/işçi alımı yapılan devlet kadrolarına teknikerlik vasfı istenen birimlere atanabilmektedirler. Otomotiv Teknikerleri, ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev almaktadır. Otomotiv sektörünün üretim kadar önem arz eden bir başka kısmı ise satış sonrası hizmet birimlerinde grup liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk ve görev almaktadırlar. Ayrıca Otomotiv Yan Sanayisinde imalat ve üretim teknikleri alanlarında da istihdam olanakları mevcuttur.
 
Program hakkında ve Okutulan Dersler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.
 
Program Akademik Personeli:
Dr. Öğr. Üyesi Engin ÖZBAŞ (Bölüm Başkanı)
Öğr.Gör. Ahmet BÖĞREK

Öğr. Gör. Ahmet ACAR