Bir AVRUPA BİRLİĞİ projesi olan KATEM eğitimleri okulumuzda başlıyor


Samsun Organize Sanayi Bölgesinde İşsiz gençlere kalıp tasarımı ve üretimi konusunda sürekli eğitim
hizmeti verecek, eğitim merkezi - sanayi işbirliğini sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmak için
Kalıpçılık Tasarımı Eğitim Merkezi Projesi (KATEM projesi) 01.03.2016 tarihinde başlamıştır.
Bir AVRUPA BİRLİĞİ projesi olan KATEM, SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
YÖNETİCİ A.Ş. önderliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TMMOB Makina
Mühendislieri Odası Samsun Şubesi ortaklığı ile yürütülmektedir.  Projede
Samsunda yaşayan 60 işsiz gencin, gelişme potansiyeli gösteren kalıpçılık
mesleğinde yetiştirilip, vasıflı hale getirilmesi ve  sektörde işgücüne
katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır. Kalıpçılık kursaları için İŞKUR’a
kayıtlı işsiz, 17-29 yaş arası, en az endüstri meslek lisesi mezunu,
çoğunluğu erkek olmak üzere toplam 60 genç seçilerek 30 kişilik gruplar
halinde eğitim almaya başlamışlardır. Kurslar hafta içi hergün Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksek Okulunda verilmektedir.
Kurslarımız 14 hafta süresince devam edecek olup, kurs bitiminde Proje
iştirakçilerinden SAMPA Otomotiv A.Ş., SAMSUN YURT SAVUNMA Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Samsun Makina Sanayi A.Ş. ve Asçelik Döküm Sanayi ve Ticaret
A.Ş. firmalarının  destekleri ile kursiyerler 20 günlük staj
yaptırılacaktır. Eğitim ve stajların tamamlanması ile başarılı öğrenciler
iştirakçi firmalarımız tarafından istihdam edileceklerdir.  KATEM projesi
kapsamındaki temel faaliyetlerimiz;

1. Eğitim Merkezinin Hazırlanması,
2. Modern teknolojik donanım ve yazılım içerikli, beceri, girişimcilik ve
danışmanlık destekli kalıpçılık eğitimi verilmesi.
3. İştirakçi firmalarda staj-İşbaşı yapılması.
4.Kursiyerlere vizyon kazandıracak teknik gezi düzenlenmesi.
5. Ulusal ölçekli kalıpçılık paneli düzenlenmesi.
6. İstihdam ve girişimciliğe yönlendirme çalışmalardır.

KATEM projesinin başarı ile tamamlanması sonucunda;
1-Samsun Organize Sanayii Meslek Y.O bünyesinde, ekipman, donanım ve
yazılımlarıyla birlikte üniversite- sanayi işbirliğini modelleyen
kalıpçılık tasarımı ve üretim merkezi oluşturulmuş olacaktır.
2-Teorik ve pratik uygulamalarla kalıpçılık konusunda vasıf elde eden 60
genç sektörde istihdama hazır hale gelecektir.
3-Gelişmiş kalıpçılık sektörü gezileri ile gençlerimizin meslek ile ilgili
vizyonları genişleyecektir.
4-Sektörün gelişmeleri ve sorunlarına yönelik güncel bilgiler ortaya
konulacaktır.
5-Eğitimleri ve stajlarını başarı ile tamamlayan gençlerin en az 10’u yerel
firmalarda istihdam edilecektir.

Resimler için tıklayınız...