Okulumuzda Üniversite - Sanayi İşbirliği Konuşuldu


Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ulvi Şeker, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ömer Andaç'ın davetlisi olarak geldiği okulumuza, "Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Önemi ve Proje Hazırlama" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

2011 ile 2014 yılları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bakan yardımcılığı yapan ve bu dönemde kamu-üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirmek amacıyla 26 kalkınma bölgesinde yapılan toplantılarda aktif görev alan Prof. Dr. Ulvi Şeker'in yaptığı sunuma birçok sanayici, ilgili kamu kurum temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

"SAMSUN ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP"

Kamu-üniversite ve sanayi iş birliği açısından Samsun'un önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Şeker, "Sunumumuzun temel konusu, bu iş birliğinin önemini vurgulamaktır. Ayrıca neden kamu-üniversite-sanayi projeleri yapmakta sıkıntı çekiyoruz, bu projeleri yapabilmek için neler yapmalıyız bunları konuşacağız. Çünkü bu projeler ülkemizin ve sanayi kuruluşlarının geleceği açısından oldukça önem arz ediyor." dedi.

"ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Üniversitelerin temel görevinin insan kaynağı yetiştirmeye odaklı eğitim vermek olduğunu belirten Prof. Dr. Şeker, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma faaliyetlerine de ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "ABD ve diğer gelişmiş ülkelerdeki araştırma üniversitelerinin, ülke ekonomisine ve bilime yaptığı katkı göz önüne alınırsa araştırma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Bu faaliyetler, üniversitelerin daha fazla patent alabilmelerini sağlayarak ticarileşen patentlerle üniversite gelirlerinin artmasına sebep olacaktır. Bu durum, üniversite-sanayi iş birliğinin artmasına da ayrıca katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

"İŞ BİRLİĞİNE MÜSAİT 75 BİN ŞİRKET VE 50 BİN AKADEMİSYEN VAR"

Üniversite ve sanayi iş birliğinde hem üniversitenin hem de sanayinin elde edeceği kazançları maddeler halinde açıklayan Prof. Dr. Ulvi Şeker, iş birliğine müsait 75 bin şirket ve 50 bin akademisyenle Türkiye'nin bu konuda büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasında engeller olduğunu kaydeden Şeker, devletin son yıllarda bu konuda tedbir aldığını belirtti. Özellikle TUBİTAK'ın destek amaçlı düzenlediği programlar hakkında konuşan Şeker, katılımcıları bu programlar hakkında bilgilendirdi.

Prof. Dr. Ulvi Şeker'in hazırlanan projelerdeki tespit edilen olumsuzlukları ve projenin kabul edilebilmesi için dikkat edilmesi gerekenleri ayrıntılı olarak aktarmasının ardından sunum sona erdi.

Sunumun ardından  Prof. Dr. Ömer Andaç, sunumundan dolayı Ulvi Şeker'e teşekkür ederek plaket takdim etti.