Rektör Bilgiç KÜSİ İl Heyetini Konuk Etti


Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Heyeti; Samsun genelinde yaptıkları çalışmalar, bu yönde katedilen mesafe ve bu doğrultuda atılacak adımlara ilişkin Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile fikir ve görüş alışverişinde bulundular.Rektörlük makamındaki ziyarete; Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy ve aynı kurumdan Ali Kemal Kara, KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, KÜSİ İl Temsilcisi ve Okul Müdürümüz Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Naci Kurgan, Samsun Teknopark Müdürü Buğra Çolak ile OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş katıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Bilgiç, Üniversitenin akademik personeli ile OMÜ araştırma merkezleri ve birim laboratuvarlarının, her zaman sanayi ve reel sektörün hizmetinde olacağının altını çizdi.

KÜSİ İl Temsilcisi ve Okul Müdürümüz Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ise KÜSİ’nin periyodik faaliyetlerde bulunduğunu söyleyerek Samsun’da yeni AR-GE ve tasarım merkezleri açacak olan işletme ve OSB firmaları hakkında Rektör Bilgiç’e bilgi verdi.

Ziyaret iyi dilek ve temennilerle sona ererken Rektör Prof. Dr. Bilgiç önümüzdeki haftalarda üniversite-sanayi-sektör iş birliğini dinamik tutmak bakımından OSB ziyaretleri planladıklarını sözlerine ekledi.