Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takım Üyeleri Okulumuzdaydı


Kalitenin kurum kültürü hâline gelmesi için yapısal değişim odaklı olarak yoğun bir faaliyet içinde olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) talebi ve başvurusu doğrultusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen dış değerlendirme süreci, gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve görüşmelerin ardından çıkış toplantısı ve çıkış bildirimi ile sona erdi.
 

Çıkış toplantısında Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takım Üyeleri, gün boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda OMÜ’nün olumlu alanları ile iyileştirmeye açık alanlarına ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştılar.

OMÜ’yü değerlendiren Takım Üyeleri 4 günlük ziyaret takviminde; Tıp, Mühendislik, Eğitim Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarı ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunda saha ziyaretleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.