BAP Harcama Birimi (901) Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)

Ünvanı BAP Harcama Birimi (901) Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)
Adı Soyadı Bülent YILMAZ
E-Posta bulent.yilmaz@omu.edu.tr
Telefon (362) 312-1919 / 7710