Tahakkuk ve Satınalma

Ünvanı Bilgisayar İşletmeni
Adı Soyadı İlyas DURUSOY
E-Posta

durusoy_ilyas@hotmail.com

Telefon (362) 312-1919 / 7711