Dayanıklı Taşınır

Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Nevzat KARADAYI Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Osman GÜL Üye
Öğr. Gör. Ozan ÇAKMAK Üye
Öğr. Gör. Ahmet BÖĞREK  Üye Yedek
İnş. Tek. Bülent YILMAZ Üye Yedek