Değer Tespit Komisyonu

Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Dr. Yücel  Yaşar BÜYÜKLÜ                             Başkan
Öğr. Gör. Abdurrahman TUNÇER Üye
Öğr. Gör. Yusuf YAKUT Üye
Öğr. Gör. Suat KOÇOĞLU               Üye Yedek
Öğr. Gör. Tahsin ATALAY                             Üye Yedek