Demirbaş Kayıttan Düşme Komisyonu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Engin ÖZBAŞ Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Suat KOÇOĞLU Üye
Öğr. Gör. Murat ŞEN   Üye
Memur İsa YURUM Yedek Üye