Doğrudan Temin

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Yavuz KÖYSAL                  Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nevzat KARADAYI Üye
Öğr. Gör. Suat KOÇOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Engin ÖZBAŞ Yedek
Öğr. Gör. Yusuf YAKUT Yedek