Kayıt Silme Komisyonu

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Yavuz KÖYSAL                             Başkan
Öğr. Gör. Harun ÇOLAK                         Üye
Dr. Öğr. Üyesi Engin ÖZBAŞ Üye
Öğr. Gör. Ahmet BÖĞREK                 Üye Yedek
Memur İsa YURUM Üye Yedek