Tüketim Malzemeleri

Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Ahmet BÖĞREK    Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Suat KOÇOĞLU Üye
Öğr. Gör. Harun ÇOLAK Üye
Bil. İşl. İlyas DURUSOY Üye
Memur İsa YURUM  Üye Yedek