Disiplin Kurulu

 

Doç.Dr. Kemal YILDIZLI
 
Yüksekokul Disiplin Kurulu Başkanı
 

Prof. Dr. Yavuz KÖYSAL
 
Yüksekokul Disiplin Kurulu Üyesi
 

Doç.Dr. Ahmet Faik SESLİ
 
Yüksekokul Disiplin Kurulu Üyesi
 

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat KARADAYI
 
Yüksekokul Disiplin Kurulu Üyesi
 
Dr. Öğr. Üyesi Engin ÖZBAŞ (Md. Yrd.) Yüksekokul Disiplin Kurulu Üyesi
 

Öğr.Gör. Dr. Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ (Md. Yrd.)
 
Yüksekokul Disiplin Kurulu Üyesi