Sayım Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Öğr. Gör. Tahsin ATALAY      Başkan
Öğr. Gör. Suat KOÇOĞLU    Üye
Öğr. Gör. Murat ŞEN Üye
Öğr. Gör. Harun ÇOLAK Üye Yedek
Öğr. Gör. Ahmet BÖĞREK Üye Yedek