Yönetim Kurulu

 
Doç.Dr. Kemal YILDIZLI
 
Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı
 
Prof. Dr. Yavuz KÖYSAL
 
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi
 
Doç.Dr. Ahmet Faik SESLİ
 
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi
 
Dr. Öğr. Üyesi Nevzat KARADAYI
 
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi
 
Dr. Öğr. Üyesi Engin ÖZBAŞ (Md. Yrd.)
 
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi
 
Öğr.Gör. Dr. Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ (Md. Yrd.)
 
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi