MÜDÜR YARDIMCILARI

Ünvanı Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Adı Soyadı Öğr.Gör. Dr. Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ
E-Posta ybuyuklu@omu.edu.tr
Telefon (362) 312-1919 / 7741
 

 
Ünvanı Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Adı Soyadı Dr Öğr. Üyesi Engin ÖZBAŞ
E-Posta engin.ozbas@omu.edu.tr
Telefon (362) 312-1919 / 7724