Yüz Yüze Staj Yapmak İsteyen Öğrencilerden İstenecek Belgeler

Yazar: yesilyurtmyo | Tarih: 12 Nisan 2021

Staja Öğrenci Gönderimi Nisan Mayıs ve Temmuz aylarında 3 dönem olarak planlanmıştır.

  1. Donem: 19 Nisan - 4 Haziran
  2. Donem: 17 Mayıs - 28 Haziran
  3. Donem: 26 Temmuz - 6 Eylül

Not: Her başvuru dönemi içi gereken belgeler; en geç 30 gün öncesinden staj danışmanlarına teslim edilmiş olmalıdır.


Başvuru için Gereken Belgeler

1. SPAS Belgesi Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (Öğrenci e-devletten alacak.)

2. Gönüllü Staj Katılım Formu (Öğrenci ve İşyeri imzalayacak)

3. Staj Başvuru Formu (3 nüsha) (Öğrenci Formu doldurup Yüksekokulu Sekreteri, işyeri Yetkilisi ve Danışmana imzalatacak.)

4. Kimlik Fotokopisi

Staj Bitiminde İstenecek Belgeler

1. Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi (Staj bitiminde öğrenci tarafından doldurulacak)

2. İşveren Staj Değerlendirme Anketi (Staj bitiminde işveren tarafından doldurulacak)

3. İşveren Staj Değerlendirme Formu (Staj bitiminde işveren tarafından doldurulacak)

4. İşveren Staj Uygulama Çalışmaları (Staj bitiminde işveren tarafından onaylanacak)


  • Şehir dışında ikamet eden öğrencilerimiz; staj danışmanlarının bilgisi dahilinde; (firma tarafından onaylanmış) başvuru evraklarını posta yolu ile okulumuza gönderebilirler.

  • Staj bitiminden itibaren yedi(7) gün içerisinde; staj sonrası belgeleri; okula teslim edilmiş olmalıdır.